با ما همه جا در دسترس خواهید بود و هیچ تماسی را از دست نخواهید داد.

نقره ای

18عدد داخلی
داشبورد اختصاصی
سانترال اختصاصی اینترنتی
منشی گویا
تایم کاری
فارسی سازی سیستم
امکانات کامل

تومان700,000تومان
ماهانه
تومان850,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
طلایی

36عدد داخلی
داشبورد اختصاصی
سانترال اختصاصی اینترنتی
منشی گویا
تایم کاری
فارسی سازی سیستم
امکانات کامل

تومان1,400,000تومان
ماهانه
تومان1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
برنزی

10عدد داخلی
داشبورد فارسی
سرور اختصاصی ویپ
منشی گویا
تایم کاری
و امکانات کامل

تومان350,000تومان
ماهانه
تومان400,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی ابری ویژه

30 تا داخلی
داشبورد اختصاصی
سانترال اختصاصی اینترنتی
منشی گویا
تایم کاری
فارسی سازی سیستم

تومان900,000تومان
ماهانه
تومان1,480,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید