با تعرفه های اقتصادی کسب و کار شما را متحول خواهیم کرد

پلن ورودی برنزی

2 عدد داخلی
1 خط شهری
1عدد منشی گویا
1عدد تایم کاری
سازگاری با ویندوز تبلت و موبایل

تومان90,000تومان
ماهانه
تومان200,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
پلن استارتاپی نقره ای

4عدد داخلی
1 خط شهری
2عدد منشی گویا
2عدد تایم کاری
سازگاری با ویندوز تبلت و موبایل

تومان180,000تومان
ماهانه
تومان200,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
پلن شرکتی طلایی

6 عدد داخلی
1 خط شهری
2عدد منشی گویا
2عدد تایم کاری
سازگاری با ویندوز تبلت و موبایل

تومان220,000تومان
ماهانه
تومان300,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید